Het verloop - Hanssamen.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vanaf de geboorte leert de mens op vele gebieden. Er vindt een ontwikkeling plaats. Elke volgende stap is afhankelijk van de stap voorafgaand. Tijdens deze ontwikkeling heeft alles, als een kettingreactie, invloed op elkaar. Dat dit bij iedereen anders verloopt, maakt dat je als mens uniek bent. Uniek, omdat je bepaalde eigenschappen op je eigen wijze hebt kunnen vorm geven. Het kan ook zijn dat er bepaalde eigenschappen niet of onvoldoende zijn ontwikkeld.
 
Daarom is het verwonderlijk te zien dat er nog zoveel goed gaat tussen mensen onderling. Mensen die vanuit hun unieke referentie, elkaar niet kunnen begrijpen of verstaan (of maar gedeeltelijk), zijn toch in staat om samen te leven. Dit is mooi! Maar het gaat ook regelmatig niet goed. Alles krijgt dan een eigen waarde . Daarbij verliest men uit het oog dat het gaat om hetzelfde, maar dat men door ieders referentie hier een andere invulling aan geeft. Het wordt daardoor groot en ongrijpbaar. De emotie die er op komt te liggen geeft nog meer kleur aan het geheel. Het geheel krijgt een negatieve lading en men wordt star om te gaan bewegen. Om die beweging tot stand te brengen moet men kunnen loslaten. Hierdoor ontstaat er een situatie die kan leiden tot begrip. Door het geheel klein te maken, wordt het loslaten vergemakkelijkt. Dit proces vraagt kracht en creativiteit.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu